Filosofia muutti todella suuren osan elämästäni. Haluan kannustaa kaikkia paneutumaan filosofiaan läheisemmin ja avaamaan ovet tuohon uskomattoman kiinnostavaan tiedon maailmaan.

On yleinen harhaluulo ja väärinkäsitys, että filosofia olisi jotain ulottumattomissa olevaa utopistista hepreaa. Todellisuudessa kyseessä on aihe, jonka opiskelusta on hurjan paljon hyötyä jokapäiväisessä elämässä.

Miksi?

  • Kriittinen ajattelusi kehittyy. Otat tiedon vastaan varauksella, etkä hyväksy kaikkea informaatiota sellaisenaan. Opit suodattamaan toden tarusta.
  • Koko ajatusmaailmasi laajenee. Ymmärrät, miten pieni osa olet tässä suuressa maailmassa ja miten valtava määrä tietoa täällä on kerättävänä. Opit jopa lähestymään erilaisia ongelmia suuremmasta perspektiivistä ja hahmotat helpommin kokonaiskuvia.
  • Opit ajattelemaan loogisesti.
  • Sinulla on paljon enemmän sanottavaa miltei jokaisesta esiin tulevasta aiheesta. Filosofia on niin laaja aihe-alue, että opiskeltuasi sitä syvällisemmin löydät siitä yhteyksiä suureen osaan jokapäiväisistä keskustelunaiheista.
  • Filosofia lievittää stressiä. Se opettaa sinua suhteellistamaan ongelmiasi ja antaa sinulle käsityksen niiden mitättömyydestä.
  • Opit samalla historiaa ja psykologiaa. Historiaa on kirjoitettu pitkälti filosofisten ajatusten vaikutusten kautta. Lisäksi filosofialla on läheisiä yhteyksiä psykologisiin aiheisiin.

Useat perustavat käsityksensä filosofiasta yläaste- tai lukioaikojen oppitunteihin, jolloin pääaiheena on luultavasti ollut luokkatilasta löytyvän pöydän olemassaolo tai metafysiikkaan liittyvät kysymykset maailmankaikkeuden tarkoituksesta. Ei ihme, että innostus aihetta kohtaan lopahtaa tällaisten järjettömän laajojen kysymysten edessä.

Mitä enemmän filosofiaan paneuduin, sitä selvemmin koin saavuttavani yllä mainittuja hyötyjä. Uskon aktiivisen filosofian opiskelun todella edesauttaneen kehittymistäni. Kokeile ihmeessä.