Valtaosa Britannian yliopistoista lähettää talven hakijoille tarjoukset opiskelupaikoista 31. marraskuuta mennessä, ja näihin tarjouksiin tulee vastata 2. toukokuuta mennessä. Jos olet saanut opiskelupaikan useammasta kuin yhdestä yliopistosta, onnittelut! Seuraava haaste onkin sitten oikean yliopiston valitseminen. Tässä tekstissä nostan esille muutamia asioita, joihin keskittymällä pystyt valitsemaan juuri sinulle sopivimman vaihtoehdon. Näihin kuuluvat ainakin seuraavat:

  • Yliopiston sijoitus ranking-listoilla, myös ainekohtaisilla
  • Tutkinnon rakenne ja mahdollisuus opiskelijavaihtoon
  • Opiskelun, asumisen ja elämisen kustannukset
  • Opiskelijaelämä sekä aikaisempien opiskelijoiden kokemukset

 

Yliopistojen vertailu ranking-listoilla

Ranking-listoja ei kannata ylikorostaa, mutta ne antavat silti kohtuullisen kuvan yliopistojen käytössä olevista resursseista. Lisäksi ranking-listat kuvaavat hyvin yliopistojen mainetta, jolla on Britanniassa perinteisesti paljon Suomea isompi merkitys esimerkiksi töitä hakiessa valmistumisen jälkeen. Eri instituutiot käyttävät erilaisia metodeja, joten kannataa tarkastella useampia listauksia. Tunnetuimpia ranking-listoja ovat:

Useat yllä luetelluista rankingeista mahdollistavat myös yliopistojen vertailun ainekohtaisesti. Kannattaa ehdottomasti tarkistaa myös ainekohtaiset tulokset, sillä ne eroavat toisinaan merkittävästi yliopiston kokonaistuloksesta! Esimerkiksi Glasgow’ssa vanhempi ja mainekkaampi University of Glasgow on brittiyliopistojen kokonaistuloksissa sijalla 25, kun taas kaupungin toinen yliopisto, University of Strathclyde on sijalla 45. Business and Management -kurssin kohdalla asetelma kuitenkin kääntyy: hyvästä bisneskoulustaan tunnettu Strathclyde on sijalla 9, kun taas University of Glasgow pysyy paikalla 25. (lähde: The Complete University Guide)

Ranking-listauksia katsellessa kannattaa myös huomata, että jos olet hakenut opiskelemaan hyvin erityistä alaa tai olet saanut tarjouksen vain joitakin vuosikymmeniä vanhasta yliopistosta, kyseinen yliopiston sijoitus saattaa olla suhteettoman alhaalla. Tämä johtuu siitä, että rankingit perustuvat usein pitkälti yliopistossa tuotettuun tutkimusartikkeleiden määrään, jolloin vanhemmat ja tutkimukseen keskittyvät yliopistot pärjäävät automaattisesti parhaiten.

Opiskelun, asumisen ja elämisen kustannukset

Opiskelun kustannusten kannalta merkittävin yksittäinen tekijä ovat lukukausimaksut: Englannissa ja Walesissa suurimmassa osassa yliopistoista on käytössä 9250 punnan vuosittaiset maksut, kun taas Skotlannissa ainakin vielä vuosina 2018 ja 2019 aloittavat EU-kansalaiset on vapautettu lukukausimaksuista kokonaan. Jos olet siis saanut tarjouksia useamman eri alueen yliopistoista, on ehdottoman tärkeää pitää tämä ero mielessä. Lisäksi tulee myös muistaa huomioida tutkinnon pituuden vaikutus.

Jos et halua elää opiskelijavuosiasi syöden pelkkiä tölkkipapuja, kannattaa myös pohtia etukäteen yliopistokaupunkisi hintatasoa. Yliopistojen sivuilla on yleensä tiedot yliopiston asuntoloiden vuokrista sekä jonkinlaisia mallibudjetteja, joihin on laskettu reippaasti liikkumavaraa. Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että elämisen kustannukset Iso-Britannian suurissa kaupungeissa ovat lähellä Helsingin tasoa, joskin Lontoo on tätä kalliimpi ja maan pohjoisosat ajoittain hieman edullisempia.

Iso-Britanniassa ei tarvitse huolehtia terveyskeskusmaksuista, koska maan julkinen terveydenhuolto on käyttäjälle täysin ilmainen. Tämän lisäksi Skotlannissa myös lääkärin määräämät reseptilääkkeet ovat ilmaisia.

Opiskelijaelämä ja opiskelijoiden tyytyväisyys

Kuten varmasti tiedät, opiskelijan elämä ei lopu luentosalin ovelle. Jos haluat esimerkiksi jatkaa itsellesi rakasta harrastusta yliopistossa, kannattaa etsiä tietoa opiskelijaelämästä yliopistojen omilta sivuilta ja googlata yliopiston nimi sekä ”student union” tai ”clubs and societies”. Monissa brittiyliopistoissa on tarjolla laaja valikoima urheilua, musiikkikerhoja, kulttuuria ja kansalaisjärjestöjä, mutta näissä on myös paljon alueellisia eroja. Yliopiston ulkopuolisten kahviloiden, pubien, museoiden ynnä muiden tarjontaa on helpointa selvittää googlaamalla opiskelukaupunkisi.

Sopivalla kriittisyydellä varustettu lukija voi löytää paljon hyödyllistä tietoa myös erilaisilta keskustelufoorumeilta. Esimerkiksi The Student Room -sivustolla on paljon sekä yliopistojen edustajien tuottamaa sisältöä että opiskelijoiden välisiä nimettömiä keskusteluja kaikkeen yliopistoon liittyvästä. Isommilla yliopistoilla on yleensä omat ketjunsa, joissa vertaillaan toisiinsa esimerkiksi yliopiston asuntoloita ja läheisiä illanviettopaikkoja.

Tutkinnon rakenne ja mahdollisuudet opiskelijavaihtoon

Jos olet saanut tarjouksia eri puolilta Britanniaa, on viimeistään tässä vaiheessa tärkeää huomioida tiettyjen skotlantilaisten yliopistojen erityinen tutkintorakenne. Toisin kuin Englannin ja Walesin kolmivuotiset ohjelmat, Skotlannin tunnetuimpien yliopistojen tarjoamat tutkinnot ovat lähtökohtaisesti neljän vuoden pituisia. Tutkintojen rakenteissa on usein eroja myös opiskeltavien sivuaineiden määrän suhteen, ja eri tutkinnot saattavat vertautua eri tavoin suomalaisiin kelpoisuusvaatimuksiin nähden, joten nämä seikat kannattaa ehdottomasti tarkistaa ennen valintojen tekoa.

Monissa brittiyliopistoissa on mahdollista myös viettää lukukausi tai kokonainen vuosi ulkomailla opiskelijavaihdossa. Jos pidät kansainvälistymistä tärkeänä, kannattaa tutkia millaisia vaihtomahdollisuuksia yliopistosi tarjoavat. Lisäksi on hyvä selvittää lisääkö vaihtojakso tutkinnon kokonaiskestoa ja -kustannuksia vai voiko sen suorittaa suoraan omien opintojen osana.

Yliopistoja voi esimerkiksi listata sen perusteella, kuinka arvostettuja ja kiehtovia yliopistoja heidän vaihto-oppilaohjelmissaan on mukana. Voit myös yrittää arvioida, mistä yliopistosta olisi suurin mahdollisuus päästä huippuyliopistoon vaihtoon, mutta on hyvä huomata, että suosituimpiin vaihtokohteisiin päseminen on yleensä kovan kilpailun takana.

Yliopistojen vertailu UNISTATSin avulla

UNISTATS on Britannian valtion ylläpitämä järjestelmä, jonka avulla voit vertailla yliopistojen virallisia tuloksia eri arvostulasteikoilla. Nämä vertailut perustuvat opiskelijoille tehtyihin kyselyihin, ja ovat hyödyllisiä erityisesti isompien yliopistojen vertailussa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että joistakin kursseista on kerätty tietokantaan todella vähän vastauksia, jolloin tyytyväisyysprosentit ja muut tunnusluvut eivät välttämättä anna realistista kuvaa yliopiston tasosta. Pidä tämä mielessä vertaillessasi kursseja sivustolla.

Lisävinkkejä

Jos olet yhä epävarma valinnastasi, voit ottaa yhteyttä meihin! Emme lupaa tehdä valintaa puolestasi, mutta tiimissämme on Iso-Britanniassa opiskelevia jäseniä, joilla on kokemusta yliopiston valinnasta sekä verkostoja maassa.

Kannattaa myös rohkeasti ottaa yhteyttä suoraan yliopistoihin, etenkin jos päätöstäsi hankaloittaa epävarmuus jostain yksittäisestä seikasta.

Lopuksi

Moniin tässäkin tekstissä esiteltyihin seikkoihin saa helpoiten vastauksen yliopistojen omilta nettisivuilta.  Ehkäpä fiksuinta oman valintasi kannalta onkin siis, että luet yliopistojen sivut läpikotaisin, ja täydennät sitten tietojasi ranking-listojen, keskustelufoorumeiden ja Googlen avulla.

Suomesta käsin itselle parhaan brittiyliopiston valitseminen voi tuntua arpapeliltä. On hyvä ymmärtää, että tässä tunteessa on totuuden siemen: oikeastaan kukaan ei lukiosta valmistuttuaan täysin tiedä, mitä yliopistolta hakee, eikä valintoja monien hyvien vaihtoehtojen välillä kannata märehtiä loputtomiin. Tämän tekstin tarkoitus on ollut korostaa tiettyjä erittäin tärkeitä asioita, joihin perehtymällä sinun pitäisi onnistua välttämään ikävät yllätykset ennen 3-4 vuoden sitoutumista. Lopulta kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että olet motivoitunut opiskelemaan omaa alaasi, ja uskallat heittäytyä elämään uudessa maassa.