12. vinkkiä täydellisen personal statementin kirjoittamiseen.

Sisältö

Kaikki statementin eteen tehty työ maksaa kyllä itsensä takaisin kymmenkertaisena vastaanottaessasi opiskelupaikan unelmayliopistostasi!

Mikä on personal statement?

Personal statement (lyhyesti statementti) on tärkeä osa ulkomaisiin yliopistoihin hakeutuvien opiskelijoiden hakemuksia. Tässä päivityksessä paneudutaan varsinkin Iso-Britannian hakuprosessiin kuuluvaan statementtiin. Muihin maihin haettaessa ohjeet statementin kirjoittamiseen vaihtelevat, esimerkiksi Hollantiin haettaessa kyseessä on motivation letter ja käsiteltävät aiheet on ennalta määrätty. Hyödynnä näitä ohjeita siis pääasiassa Iso-Britannian yliopistoihin hakeutuessasi.

Statement kiteyttää mahdollisimman tiiviisti ne asiat, ominaisuudet ja luonteenpiirteet, jotka tekevät juuri sinusta täydellisen opiskelijan hakemallesi kurssille. Vaikuttava personal statement voi nostaa hakijan hyväksynnän mahdollisuuksia huomattavasti ja tyritty statement voi kaataa menestyneenkin hakijan toiveet sisäänpääsystä.

Statementin avulla hakemuksesi saa hieman persoonallisemman otteen ja se antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa lukijaan syvällisemmin. Näin varmistetaan, että hakemuksesi ei ole yhtä kuin opiskeluistasi saavuttamasi numerot ja arvosanat, vaan voit kertoa itsestäsi värikkäämmin – vaikkakin vain 4000 merkin ja 47 rivin verran.

Hakemuksen valmistelu ja statementin kirjoittaminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin. UCASin hakuaika päättyy 15. tammikuuta ja suosittelisin valmistelemaan statementtia jopa parin kuukauden ajan. Tee siitä prosessi, älä missään nimessä hätiköi. Käy läpi useita ”iterointikierroksia”, tarkasta kielioppi kymmeniä kertoja ennen lopullista lähettämistä, luetuta statementtisi usean silmäparin alla ja kerää lukuisten ihmisten mielipiteitä.

Itse aloitin kyseisen tekstinpätkän prosessoinnin lokakuun alkupuoliskolla. Luulin olleeni valmis jo heti ensimmäisten luonnosten jälkeen, mutta keskustelut opintojenohjaajan ja englanninkielen opettajan kanssa johtivat useisiin muutoksiin (onneksi!). Loppujen lopuksi statementtia viilattiin ja hiottiin yhteensä yli 20 luonnoksen verran.

Kaikki statementin eteen tehty työ maksaa kyllä itsensä takaisin kymmenkertaisena vastaanottaessasi opiskelupaikan unelmayliopistostasi!

12. vinkkiä täydellisen personal statementin kirjoittamiseen

1. Tee selväksi, mistä intohimosi kurssiasi kohtaan kumpuaa

Oletko lukenut aiheeseen liittyvän kirjan tai käynyt luennolla, jossa aihetta käsiteltiin? Saivatko nämä kokemukset sinut lisäksi tekemään jotain, joka osoittaa intohimoa kurssiasi kohtaan? Hyvä, sisällytä tällainen kokemus statementtiisi!

2. Kerro, miksi juuri sinä olet oikea henkilö kurssille X

Keskity asioihin, jotka ovat merkittäviä juuri kurssisi kannalta. On turhaa kirjoittaa huimista saavutuksistasi biologian opintojen saralla, jos haet lukemaan yhteiskuntatieteitä. Määrittele siis ne piirteesi, saavutuksesi ja tavoitteesi, joita kurssilla tarvitaan ja tuo ne selvästi esiin statementissasi.

3. Muista KOH (Kokemus- oppiminen – hyöty kurssilla)

Muistele kokemuksia, joista opit joitain tai jotka antoivat sinulle uuden näkökulman tiettyyn asiaan. Jos esimerkiksi haet opiskelemaan johtamista (tämä esimerkki esiintyy useasti, koska itse hain kyseiselle kurssille), voisit kertoa tärkeästä ryhmätyöstä, jossa toimit ryhmäsi johtajana. Miten onnistuitte ryhmänä, oliko tulos riippuvainen sinun panoksestasi johtajana, mitä opit tuon ryhmätyön tuloksena? Tämän jälkeen pyri yhdistämään oppimasi taidot kurssille. Ehkä kokemuksesi ryhmän johtajana havainnollisti sinulle, kuinka useiden ihmisten mielipiteet luovat monipuolisimman ratkaisun tiettyyn ongelmaan?

Tämä sama ohje on myös yleisemmin tunnettu englannin kielessä lyhenteellä SARL (Situation, Action, Result, Learning). 1) Kuvaile (todella) lyhyesti miten tilanteeseen päädyit ja anna tilanteelle konteksti. 2) Kerro miten toimit tilanteessa ja 3) mikä oli toimiesi mahdollistama lopputulos (jossain mitattavassa määreessä, jos mahdollista: puhe 700 ihmiselle, 1000€ stipendi, 10 ihmisen johtaminen). 4) Tiivistä lopuksi, mitä kokemuksesta opit ja miksi se on relevanttia kurssisi kannalta.

4. Perustele väitteesi esimerkein ja ole yksityiskohtainen

Ei riitä, että kerrot omaavasi huiman matikkapään ja väität tämän perusteella menestyväsi rahoituksen kurssilla. Perustele väittämiäsi kokemuksillasi ja mitattavissa olevilla saavutuksilla!

Lisäksi on parempi kertoa tarkasti, kuinka ”voitit BrightMinds -matematiikkakikilpailun” kuin todeta ”menestyneensä matematiikkaan liittyvissä kilpailuissa”. Saavutetut palkinnot ja kunniakirjat ovat myös konkreettisia osoituksia menestyksestäsi, joten jos olet tällaisia ansainnut, on niistä hyvä mainita statementissa ”ohimennen”.

5. Älä tyydy ainoastaan kertomaan itsestäsi ja saavutuksistasi

Statementista tulee käydä ilmi, kuinka yliopistossa opiskelu vaikuttaisi positiivisesti tulevaisuuteesi ja mitä muuta kyseisessä yliopistossa opiskelu sinulle antaisi. Mitkä ovat ne asiat, joita tämä yliopisto tarjoaa ja jotka ovat sinun tavoitteidesi kannalta tärkeitä?

Lukijan tulisi saada kuva hakijasta, joka ei saavuta tavoitteitaan ilman juuri kyseisen yliopiston kyseistä kurssia. Tai vähintään kuva siitä, että kyseisen kurssin opiskelu edesauttaisi huomattavasti hakijaa matkalla kohti unelmiaan.

6. Sisällytä tekstiin kouluajan ulkopuolisia tekemisiäsi ja harrastuksiasi

Lukija haluaa nähdä, että olet aktiivinen muutenkin kuin akateemisesti. Osallistuminen koulusi oppilaskunnan toimintaan, menestyminen urheilulajeissa ja vapaaehtoistyön eri muodot ovat kaikki plussaa hakemuksessasi.

7. Avaa jotain persoonastasi – intresseistäsi, arvoistasi, tottumuksistasi

Hakemuksesi vastaanottaja haluaa nähdä hakemuksessa pilkahduksen sinusta.  Kylmä ja monotoninen hakemus, jossa luetellaan ainoastaan meriittejä ja akateemisen menestyksesi virstanpylväitä, ei herätä lukijassa minkäänlaisia tuntemuksia. Voit esimerkiksi kertoa, kuinka mielestäsi yhteinen lounas perheen kanssa on todella tärkeä asia mielenterveydellesi! Ja jos se on mahdollista, liitä tämäkin piirre jollain tavalla kurssiisi. Yhteisen lounaan tärkeys voisi kuvastaa esimerkiksi sitä, miten pidät ryhmän sisäistä kommunikointia tärkeänä ongelmanratkonnassa.

8. Kerro kohtaamastasi vastoinkäymisestä ja siitä, miten selviydyit siitä voittajana!

Tällaisella kertomuksella on helppo vaikuttaa lukijaan ja – kohtaamasi vastoinkäymisen luonteesta riippuen – se voi pönkittää asemaasi muihin hakijoiden nähden huomattavasti. Pyri tarinan avulla todistamaan paineensietokykysi, sisukkuutesi ja sopeutuvuutesi vaihtuviin tilanteisiin. Kaikki piirteitä, joita tasokas yliopisto hakijassaan haluaisi nähdä.

9. Älä unohda akateemista taustaasi

Vaikka sinun ei tulisikaan luetella saamiasi arvosanoja tai ylioppilaskirjoitusten tuloksia (koska ne löytyvät UCAS-hakemuksesi muista osioista), tulisi sinun silti sisällyttää statementtiin todisteita akateemisesta taustasta sekä tietyissä aineissa menestymisestä (mieluiten kurssiisi liittyvistä aineista). Älä siis ainoastaan kuvaile saavutuksiasi töissä ja kouluajan ulkopuolisessa toiminnassa, vaan kerro esimerkiksi siitä, kuinka lempiaineesi on selvästi vaikuttanut päätökseesi hakea kyseiseen yliopistoon ja kuinka huikeasti olet suoriutunut kaikista aineeseen liittyvistä tehtävistä.

10.  Statementin tulee ole mahdollisimman sujuva, hyvin jäsennelty ja helppolukuinen

Panosta tähän toden teolla. Luetuta jokainen statement-luonnoksesi useamman silmäparin alla, jotta saat kerättyä mielipiteitä tekstisi sujuvuudesta ja sen ongelmakohdista. Tekstissä esiintyviä ”ajatuskatkoja” on vaikea huomata itse, mutta ulkopuolinen havaitsee ne helposti.

11. Positiivisuus!

Statementtisi tulisi huokua positiivisuutta ja intohimon paloa. Kirjoita kaikki positiivisen kautta, keskity kokemustesi valoisiin puoliin ja unohda suomalainen kyynisyys.

Omassa statementissani esimerkiksi lause..

Lack of business studies offered in secondary-level education drove me to learn business through practice.

..vaihtui lauseeksi..

Along with my studies, I have continuously learned business through practice.

Selvä siirtyminen negatiivisesta ilmauksesta positiiviseen!

12. Vältä sanan ”passion” käyttöä

Tärkeydeltään vähäinen, mutta erottumisen kannalta hyödyllinen vinkki. Löydettyäni tämän ohjeen netin syövereistä, huomasin yllätyksekseni sanan passion esiintyvän statementissani liiankin tiuhasti. Voit myös olla varma, että muiden hakijoiden hakemuksista löytyy lauseita kuten ”My passion for business..” tai ”It fueled my passion for..”. Erotut siis joukosta suosimalla sanan passion sijasta esimerkiksi sanoja interest, devotion, excitement ja affection.

Statementin rakenne ja jäsentely

Seuraava mallirakenne on vain ohjenuora, jota itse käytin hyväkseni ja josta muidenkin on hyvä lähteä liikkeelle. Ensimmäistä kappaletta lukuun ottamatta kappaleiden järjestystä voi vaihtaa suhteellisen vapaasti, kunhan rakenne on selkeä ja lukija pystyy erottamaan tekstin taustalla kulkevan punaisen langan.

Kappale 1 Intohimosi kurssiasi ja sen aihetta kohtaan

Jos mahdollista, liitä ensimmäiseen kappaleeseen kokemus, lukemasi kirja tai muu sinuun vaikuttanut asia. Kerro miten tuo asia tai opus sytytti intohimosi. Sisällytä kappaleeseen todisteita siitä, että ymmärrät kurssisi sisällön. Esimerkiksi johtamisen kurssille etsittäisiin henkilöitä, jotka osaavat toimia ryhmässä: tällaiselle kurssille hakiessasi voisit kertoa käyneesi innoittavalla – johtamiseen liittyvällä – luennolla ja kuvailla kiinnostustasi ryhmätyön antoisuutta kohtaan.

Kappale 2 – Akateemiset saavutuksesi

Miten aikaisemmat opintosi liittyvät hakemaasi kurssiin ja mitä olet jo oppinut aiheesta? Erottavatko akateemiset saavutuksesi sinut muista tai onko sinulla akateemista kokemusta, jota tyypillisellä hakijalla tuskin on?

Lisäksi olisi hyvä kertoa hieman englanninkielen taidoistasi ja kansainvälisistä kokemuksistasi. Mikä on saanut sinut hakemaan juuri ulkomaiseen yliopistoon?

Kappale 3 – Saavutuksesi kouluajan ulkopuolisissa aktiviteeteissa ja työelämässä

Oletko osallistunut toimintaan, joka osoittaa erityistä kiinnostusta kurssiasi kohtaan? Mitä olet oppinut noista kokemuksista ja ovatko ne siirrettävissä opiskeluympäristöön?

Kappale 4 – Muut aktiviteetit, jotka viittaavat ahkeruuteen, oma-aloitteisuuteen ja itsenäisyyteen

Tämän kappaleen kautta voit tuoda statementtiisi persoonallisuutta ja kertoa hieman itsestäsi. Itse esimerkiksi kerroin harrastuksistani, tennisvalmennuksesta ja vuosittaisista Alppireissuista perheen kanssa. Näin hakemuksesi kertoo tasapainosta: et ole ainoastaan kirjastossa pölyyntyvä lukutoukka vaan osallistut myös virkistävään toimintaan ja pidät huolta terveydestäsi sekä henkisestä hyvinvoinnistasi.

Kappale 5 – Tulevaisuudennäkymäsi (+syyt viivästytettyyn hakemiseen)

Mitkä ovat tulevaisuudennäkymäsi ja miten tämä kurssi auttaa sinua saavuttamaan ne? Jos lisäksi haet sisäänpääsyä viivästytettynä (deferred entry, esimerkiksi armeijan takia), perustele lyhyesti miksi ja miten aiot viettää välivuoden. Anna lukijalle vaikutelma siitä, että aiot käyttää tuon vuoden aktiivisesti ja kenties kurssiisi valmistautuen.


Muuta

  • Kappaleita tulisi olla 4-5, sillä jokainen uusi kappale vie yhden tyhjän rivin kirjoitustilastasi. Tällä todella on merkitystä. Kappaleiden tulisi siis olla suhteellisen pitkiä ja jokaisella kappaleella olisi hyvä olla oma aihepiirinsä.
  • Käytä kappalejaossasi tyhjiä rivejä: pelkästään sisennyksen avulla tehty kappalejako ei ole riittävä tekstisi luettavuuden kannalta. Osa hakijoista päättää jättää tyhjät rivit kokonaan pois ahtaakseen enemmän tekstiä statementtiinsa, mutta tämä ei ole järkevä ratkaisu. Foorumeilta löytyy keskustelua siitä, kuinka tyhjät rivit kappaleiden välillä helpottavat huomattavasti luettavuutta ja näin tekevät hakemuksesi lukijan työstä paljon mukavampaa – ja siihen sinun tuleekin tähdätä.
  • UCASin hakujärjestelmän tarjoamassa kirjoitustilassa rivitilaa on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Wordissa. Jos tekstisi rivien määrä on Wordin mukaan 47, on se UCASin järjestelmässä ennemminkin 55. Kannattaa siis aina välillä tarkastaa tekstisi ”todellinen pituus” syöttämällä se UCASin kirjoitustilaan.

 

Lue myös oma esimerkkistatementtini ja käytä sitä avuksesi!

Linkkejä


Jos jokin jäi vielä askarruttamaan, jätä kysymys kommentteihin. Autan mielelläni! Voit myös ottaa minuun suoraan yhteyttä tästä.

Seuraa blogia Bloglovinissa!

 


Jonne Tiili

Kivenkova ‘produktiivisuusaddikti’, jonka elämän suurinta antia ovat kahelit
haasteet ja kokeilut. Vietin esimerkiksi 55 päivää ilman puhelinta ja luin samalla 30 kirjaa 30 päivässä 😅

Kaikki tämä Tubessa, linkki alla!

Jonnen Tube-kanava

Valmistaudutko kokeisiin?

 

Nappaa tästä itsellesi neljä opiskelusuunnitelmapohjaa.

Helppoa ja kätevää.

Mahtavaa!

 

Tässä linkit opiskelusuunnitelmiisi:

Aamuvirkut - Opiskelua aamuisin ja iltapäivisin

8 tuntia opiskelua päivässä
10 tuntia opiskelua päivässä

 

Yökyöpelit - Opiskelua päivisin ja iltaisin
8 tuntia opiskelua päivässä
10 tuntia opiskelua päivässä

 

 

 

Onnea ja menestystä kokeisiin!