If you want to be an executive, billionaire, or US president, it’s a good idea to go to Harvard Business School.

– Business Insider UK

Harvard Business School
Lähde: https://goo.gl/hnOaou

Harvardiin kuuluu 11 akateemista yksikköä – 10 tiedekuntaa ja Radcliffe Instituutti – ja yksi näistä yksiköistä on Harvard Business School (HBS). Koska villinä unelmanani on pyrkiä kyseiseen kouluun suorittamaan MBA-tutkintoa – ja HBS on muutenkin yksi Harvardin yliopiston tunnetuimmista yksiköistä – haluan jakaa lukijalle mahdollisimman paljon tietoa tästä mahtavasta opinahjosta.

Toivottavasti tämä päivitys valottaa lukijalle, miksi MBA-tutkinnon suorittaminen juuri Harvard Business Schoolissa on tavoittelemisen arvoinen unelma.


 Miksi HBS?

Case-menetelmä opetustyylinä

Kaikista Ivy Leaguen ja Yhdysvaltojen huippukouluista juuri Harvard painottaa eniten case-menetelmän käyttöä opetuksessa. Menetelmän on tarkoitus kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua, paineensietokykyä neuvottelutilanteissa sekä esiintymis-, argumentointi- ja kommunikointitaitoja.

Opiskelijat tutustuvat noin 3-40 sivun yritystapauksiin, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti yrityksestä, tilanteen kontekstista ja avainpäätöksestä, joka protagonistin (kertomuksen päähenkilön) on tehtävä. Tämän jälkeen casea puidaan opiskelijaryhmissä, yleensä muutaman kerran päivässä. Opiskelijoiden tulee muodostaa annettujen tietojen perusteella mielipide siitä, miten protagonistin tulisi tilanteessa toimia ja miksi. Koko prosessi huipentuu itse luennoilla, jossa opiskelijat (yhdellä luennolla 90 opiskelijaa) pyrkivät todistamaan oman johtopäätöksensä protagonistin parhaista vaihtoehdoista oikeaksi.

To experience the HBS MBA is to go inside the issues that matter—and to reach inside yourself for the strength, skills, and confidence you will develop to face them. In every case, class, event, and activity, you are asked not only to study leadership, but to demonstrate it.

– hbs.edu

Case-menetelmää on kuitenkin kritisoitu sen tehottomuudesta ja yksinkertaisuudesta. Casen tutustumiseen, analysoimiseen ja käsittelyyn kuluva aika voidaan kokea suhteettoman suureksi: tapauksista opittu teoreettinen tietomäärä voitaisiin nopeasti käydä läpi puolisen tuntia kestävällä luennolla. Toisaalta, tarkoituksena ei olekaan valmistaa teoreettisesti briljantteja opiskelijoita, vaan nopeaan päätöksentekoon kykeneviä bisnesmaailman johtajia.

Lisäksi voidaan todeta miltei 100% varmuudella, että Harvardin käyneen opiskelijan kyky sopeutua alati vaihtuviin bisnestilanteisiin on huippuluokkaa. Käytyään kaksivuotisen MBA-tutkinnon aikana läpi yli 500 casea ja väiteltyään viikoittain noin viidellätoista eri luennolla, opiskelijan bisnesintuitio ja ongelmanratkaisutaidot ovat ainutlaatuisella tasolla.

MBA-tutkinnon suorittaneiden maine työnantajien keskuudessa

Tämän tutkinnon suorittaneet ovat työmarkkinoiden halutuimpia osaajia. Mihin tahansa he menevätkin, kantavat he mukanaan Harvardiin liitettävää arvovaltaa. Kaikissa tunnetuimmissa tutkimuksissa ja julkaisuissa HBS rankataan kerta toisensa jälkeen Yhdysvaltojen parhaimpiin bisneskouluihin – työnantajat tietävät tämän.

Jo MBA-tutkinnon suorittamisen aikana huippufirmojen värvääjät lähestyvät opiskelijoita. Oikeastaan suosio on niinkin suurta, että Harvard evää värvääjiltä pääsyn kampusalueelle ensimmäisten opintokuukausien aikana. Tällä pyritään turvaamaan opiskelurauha, maksimoimaan tutkinnosta saatava hyöty sekä tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta tehdä rationaalinen päätös tulevasta työharjoittelupaikasta. Muissa huippuyliopistoissa, kuten Stanfordissa ja Whartonissa, värväyskieltoa ei käytetä ja opiskelijoiden on sopeuduttava opistoonsa, luokkatovereihinsa ja tyrkytettyihin työharjoittelupaikkoihin paljon ripeämmällä tahdilla.

Koulun koko ja käytettävissä olevat resurssit

HBS on yksi maailman suurimmista bisneskouluista. Harvard hallinnoi yli 37 miljardin rahoitussäätiötä ja se näkyy niin yliopiston luennoilla, tutkimusmahdollisuuksien hurjassa määrässä ja professoreiden sekä vierailevien luennoitsijoiden nimekkyydessä.

Maailman parhaimpiin bisnesprofessoreiden lisäksi (esim. Michael Porter) Harvardissa vierailevat tutkinnon suorittamisen aikana miltei kaikkien huippufirmojen johtajat, useita politiikan keskeisimpiä henkilöitä sekä paljon vaikutusvaltaista eliittiä. Harvardin maine on niin hurjaa tasoa ja sen vetovoima vieraileville luennoitsijoille niin suuri, että miltei kaikki julkisuuden arvohenkilöt on mahdollista nähdä antamassa inspiroivaa luentoa Business Schoolin saleissa.

Lisäksi teknologian määrä ja kehittyneisyys ovat omaa luokkaansa luentosaleissa ja opiskelutiloissa. Jos esimerkiksi vierailevalla luennoitsijalla on aikaa ainoastaan yhdelle luennolle, voidaan luento videoida kampukselle tiuhaan sijoiteltujen kameroiden avulla ja luentoa voidaan seurata kaikissa muissakin saleissa livenä suurilta valkokankailta. Samoin voidaan toimia, jos luennoitsija ei syystä tai toisesta pääse vierailemaan kampuksella: luento pidetään webinaarin tavoin.

MBA-tutkinnon suorittajat osallistuvat myös aktiivisesti hurjaan määrään tutkimuksia. HBS on tutkimuslaitoksena oikea voimapesäke. Opiskelijoilla on esimerkiksi pääsy kuuluisaan Bloomberg-tietokantaan, johon on kerättynä nykyiset ja aikaisemmat tiedot yksittäisistä osakkeista, pörssi-indeksejä, osakemarkkinoiden arvopapereita, valuuttatietoja ja futuureita sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta markkinoilta.

Johtajuus keskiössä

We Educate Leaders Who Make a Difference in the World.

– HBS

Jos johtajuus on lähellä sydäntäsi ja tavoittelet korkeita johtajavirkoja, on HBS täydellinen valinta juuri sinulle. Opetussuunnitelma keskittyy vahvasti johtamiseen case-menetelmän kautta: miltei jokaista yritystapausta tarkastellaan toimitusjohtajan tai liiketoiminnan osa-alueen esimiesperspektiivin kautta.

Toisaalta tämä johtamisen painottaminen ei välttämättä sovi kaikille. Tutkimuksia, teoriaa ja analytiikkaa rakastaville parempi vaihtoehto voisi esimerkiksi olla Chicagon yliopisto, joka tunnetaan talouteen liittyvistä teorioista ja vapaan markkinatalouden periaatteiden kehittämisestä. Luentoihin perustuvaa, case-menetelmää perinteisempää opetustyyliä suosiville oikeita valintoja voisivat olla Booth (Booth University College) tai joku muista huippukouluista, kuten Wharton.

Wharton is a numbers-driven, fact-craved MBA institution. Harvard is a story-driven place, as evidenced by its near total reliance on the case study method of teaching.

– John A. Byrne

Uskomattomat verkostoitumismahdollisuudet

Harvardissa tapahtuu jotain päivän jokaisena tuntina ja se on täydellinen paikka verkostoitua bisnesmaailman älykkäimpien ja kunnianhimoisimpien ihmisten kanssa. Verkostoitumista kannustetaan lukuisilla klubeilla, opiskelijajärjestöillä, konferensseille, luennoilla sekä tapahtumilla; Myönteinen vaikutus tulevaan työelämään voi olla todella suuri ja verkostoitumisen avulla opiskelijalle tarjoutuu lukuisia tilaisuuksia, jotka olisivat olleet täysin saavuttamattomissa ilman Harvard-opintoja.

Mahdollisuudet kontaktien kartoittamiseen eivät rajoitu Harvardin professoreihin, johtohenkilöihin (dekaani, henkilökunta), MBA-tutkinnon jo suorittaneisiin tai muihin opiskelijoihin. Harvardin opiskelijoille järjestetään tapahtumia ja kokoontumisia muiden huippuyliopistojen opiskelijoiden kanssa ja lisäksi kaikki Harvardin instituutiot sekä niiden resurssit (esim. Institute of Politics ja siellä vierailevat poliitikot) ovat MBA-tutkinnon suorittajien käytettävissä.

Harvardin luokkajakaumat valitaan lisäksi siten, että jokaisessa luokassa on edustettuna mahdollisimman paljon erilaista kulttuuritaustaa, työkokemusta ja akateemista osaamista. Näin oppimisympäristöön tuodaan useita näkökulmia, mikä on erityisen hyödyllistä case-menetelmällä opetettaessa. Värikäs luokkajakauma takaa myös mahdollisuuden kansainvälisempään verkostoitumiseen. Valmistuttuaan opiskelija voi tuntea vaikkapa tulevia Kiinan teollisuusalan johtajia, Euroopan huippukonsultteja ja Yhdysvaltojen kongressiedustajia!

Jokaisella opiskelijalla on myös elinikäinen pääsy Harvardista valmistuneista koostuvaan luetteloon ja heidän yhteystietoihinsa (nimi, luokka, sijainti, yritys, asema). Luettelo koostuu yli 70 000 valmistuneesta, joten jokaiselta alalta ja jokaisesta maankolkasta löytyy Harvardin käyneitä kanssaihmisiä. Lisäksi yli 80 valmistuneiden perustamaa järjestöä ympäri maailmaa tarjoavat aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on vahvistaa valmistuneiden verkostoa sekä luoda mahdollisuuksia oppia ja sosialisoida bisnesmaailman huippujen kanssa.


As you begin this exciting journey, I wish you Godspeed.

– Dean Nohria, addressing the Class of 2015

Lähteitä: