Tuskin millään alalla on niin monenkirjavia titteleitä kuin teknologia-alalla. Kuka tahansa voi ilmoittaa olevansa asiantuntija, erityisosaaja, manager, leader tai vaikkapa guru, eikä sillä välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Työnkuvat titteleiden takana voivatkin olla mitä moninaisempia ja alati muuttuvia, sillä koko ala elää ja kehittyy jatkuvasti. Muutosjohtaja onkin yksi niistä rooleista, johon voi kuulua melkeinpä mitä tahansa projektinjohtamisesta kouluttamiseen.

Muutosjohtaja rakentaa työn tulevaisuutta

Mitä on muutosjohtaminen?

Muutosjohtaminen on olennainen osa suuria it-muutoshankkeita, mutta samaa metodologiaa voidaan soveltaa myös muiden muutosten kuten organisaatiouudistusten, yritysfuusioiden tai kulttuurimuutosten johtamisessa. Tyypillinen muutoshanke it-alalla on esimerkiksi digitaalisten työvälineiden päivittäminen uuteen versioon tai vaikkapa siirtyminen Googlen kollaboraatiotyökalujen käyttäjäksi. Tavalliselle toimistotyöläiselle onkin valtava muutos siirtyä omista dokumenteista ja omalle koneelle tallennetuista kansioista jaettuihin dokumentteihin pilvipalvelussa. Silloin olennaista ei enää ole teknologiamuutos vaan se, miten työskentelytavat ja jopa yrityskulttuuri muuttuvat uusien mahdollisuuksien myötä. Muutos ja uuden oppiminen ovat kuormittavia tilanteita muutenkin kiireisessä työelämässä. Muutosjohtajan tehtävä on suunnitella uudistukset niin, että työntekijät ymmärtävät, miten muutos parantaa ja helpottaa heidän työtään, vaikka aluksi joutuisikin näkemään hetken vaivaa.

Muutosjohtamisessa huomio on ihmisissä ja siinä, miten heidän odotetaan toimivan uudessa tilanteessa tai esimerkiksi uusien teknologiavalintojen käyttäjinä. Muutosjohtamiseen on olemassa useita erilaisia malleja, mutta yksinkertaistettuna työn voi jakaa neljään osioon: organisaatioanalyysi ja muutostarpeen määrittely, muutosviestinnän suunnittelu, organisaation johdon sitouttaminen ja tukeminen muutoksessa sekä oppimismahdollisuuksien suunnittelu, jotta uudessa tilanteessa on mahdollista toimia tehokkaasti ja jotta muutoksen mahdollisuudet ymmärretään.

Mitä tyypillinen työpäivä sisältää?

Muutosjohtajan tyypillinen työpäivä sisältää hyvin paljon suunnittelua, analysointia, keskustelua, ideointia, tapaamisia ja kirjoittamista. Tyypillistä aikataulua ei ole, koska toisinaan töitä tehdään asiakkaan luona, toisinaan lentokentällä ja toisinaan kahvilassa. Aikataulun voikin usein määritellä itse, eikä työpäivällä välttämättä ole selkeää alkua tai loppua. Asiantuntijatöille tyypilliseen tapaan työtunteja voisi tehdä loputtomiin, mutta jokaisella alalla on syytä huolehtia työn ja muun elämän tasapainosta, käyttää työaika tehokkaasti ja sulkea iltaisin ja viikonloppuisin työt mielestään.

Millaisista taustoista yleensä päädytään tähän rooliin?

Muutosjohtajaksi voi päätyä monia erilaisia reittejä. Googlen kulttuuri- ja muutosjohtaja Kim Wylie on sanonut, että hänen mielestään muutosjohtajina pärjäävät parhaiten ihmiset, joiden tausta on joko viestinnässä, opetuksessa tai henkilöstöjohtamisessa. Itse olen aiemmin toiminut opettajana ja kehittänyt myös hetken digitaalisia oppimisympäristöjä. Humanistisesta taustasta onkin ehdottomasti apua: minua kiinnostaa teknologiamuutoksessa nimenomaan se, miten teknologia voi parantaa työskentelyä, miltä tulevaisuuden työ näyttää ja miten muutokset tehdään niin, että ihminen on muutoksen keskiössä – ei teknologia.

Miten ala tulee muuttumaan tulevaisuudessa?

Muutosjohtaminen on ehdottomasti tulevaisuuden ala ja myös hyvä esimerkki siitä, millaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä ylipäätään tarvitaan. Hyvin harva työllistyy enää yhdelle ja samalle alalle tai pysyy valitsemassaan työtehtävässä koko elämäänsä. Kokonaisia ammattialoja katoaa, ja hyvin monet työtehtävät voidaan pia korvata roboteilla. Silloinkin tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat viestiä, rakentaa yhteisöllisyyttä, suunnitella ja ideoida.