Keskuspuiston Nuorkauppakamari pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan esimerkiksi projektien kautta. Kamarin kolme projektipäällikköä vastailivat kysymyksiin ja valottivat kamarin toimintaa, tavoitteita ja arvoja.

Mikä ihmeen Nuorkauppakamari? Lue täältä!

Lasten Festarit 2016

Virpi Hautaniemi

Virpi Hautaniemi, Lasten Festareiden projektipäällikkö

LinkedIn

Taustasi Nuorkauppakamarin jäsenenä: miten päädyit toimintaan ja miten olet siitä hyötynyt?

”Aloitin Keskuspuiston Nuorkauppakamarissa alkuvuodesta 2015 ja olen ollut nyt mukana melkein puolitoista vuotta. Innostuin liittymään Nuorkauppakamariin, koska kaipasin jotain uutta tekemistä ja uusia näkökulmia. Kaverin kautta kuulin ensin Turun alueen Nuorkauppakamarin toiminnasta ja myöhemmin löytyi myös kontakti Helsingistä Keskuspuiston nkk:n (KePu:n) riveistä, joka suositteli KePu:a kamariksi. Päätin lähteä mukaan tutustumaan ja vakuutuin toiminnasta. Toiminnassa minua kiinnostavat etenkin mahdollisuudet kehittyä ja kokeilla uutta niin ammatillisessa mielessä kuin vapaa-ajan puitteissakin.”

Miten itse päädyit Lasten Festareiden projektipäälliköksi?lafe_logo1 pieni pieni

”Sain kunniakseni hoitaa Lasten Festarit -tapahtuman kutsusta, jonka kiitollisena otin vastaan. Olin aloittanut Lasten Festarit -tapahtuman markkinointitiimissä tarkoituksena oppia vielä enemmän tapahtumatuottamisesta ja -markkinoinnista sekä sosiaalisesta mediasta. Olin heti alusta alkaen mukana myös yhteistyökumppaneiden hankinnassa, jonka aikana kyllä viimeistään kylmäsoittojen kammo katosi! Pääsin hiomaan myyntitekniikkaani, mikä oli palkitsevaa. Kun tapahtuma oli ohi kesältä 2015, minulle ehdotettiin, että vetäisin seuraavan tapahtuman. Ei tullut mieleenkään kieltäytyä kutsusta! Tartuin haasteeseen, koska uskon kokemuksen olevan arvokas ja hyödyn siitä myös työelämässä. Olen oppinut valtavasti uusista asioista tapahtumaa toteutettaessa. Tämä on minun tapani vaikuttaa yhteiskuntaan tarjoamalla iloinen päivä kaikille lapsille ja heidän lähiaikuisilleen taustasta riippumatta.”

Kertoisitko lyhyesti projektista?

”Lasten Festarit on koko perheen ilmaistapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 10. kertaa. Paikkana toimii Hesperian puisto Töölönlahdella Oopperan takana ja tapahtuma on 6.8.2016. klo 10−15. Lasten Festarit -tapahtuma tarjoaa 0−9-vuotiaille suosittuja lasten bändejä, paljon kivaa puuhaa ja touhuttavaa kuten pomppulinnoja, temppuratoja, liikunnallisia aktiviteetteja ja eri liikuntalajien kokeiluja, askartelua, musiikkikoulun, kasvomaalausta ja vaikka mitä kivaa! Tarjolla on myös eri ruokia. Myös yllätyksiä on vielä luvassa tarjonnan ja esitysten tiimoilta!

Mitä projektin avulla tavoitellaan ja miten se vaikuttaa (positiivisesti) ympäröivään yhteiskuntaan?

”Lasten Festarit tarjoaa tapahtumaan osallistujille iloisen maksuttoman tekemisen ja musiikin täyteisen päivän taustasta riippumatta. Tapahtumassa on esillä perheiden vapaa-aikaa helpottavia asioita sekä eri harrastuksia, joihin lapsen kanssa voi tutustua. Tapahtuma tarjoaa lapsiperheille yhdessä koettuja elämyksiä, paljon kivaa puuhaa sekä eväitä elämään. Yhteiskunnallinen merkitys näkyy vahvasti. Yhdessä tekeminen ja tapahtumaan osallistuminen luovat tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja siitä, että voimme vaikuttaa teoillamme meitä ympäröivään maailmaan. Toivottavasti saamme myös osallistujat huomaamaan, miten suuria asioita voidaan saada aikaan vapaaehtoistyöllä. Yritysten kannalta tapahtumassa puolestaan voi tavoittaa tehokkaasti oman kohderyhmän edustajat ja saada näin tuotteille ja palveluille näkyvyyttä. Tapahtumassa on tänä vuonna mukana myös startup-yrityksiä.”

Missä muissa Nuorkauppakamarin tapahtumissa/projekteissa olet mukana ja mitä ne ovat sinulle tarjonneet?

”Olen osallistunut Keskuspuiston Nuorkauppakamarin kautta Joulupuu-keräykseen. Joulupuu on hyväntekeväisyyskeräys, jonka tavoitteena on antaa joululahja niille lapsille, jotka muuten jäisivät ilman joulupukin tuomisia. Oli hienoa nähdä kuinka eri-ikäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset olivat halukkaita jakamaan jouluiloa antamalla lahjan näille lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille.”


Yrittäjyyskoulu

Minna Vuolanto

Minna Vuolanto, Yrittäjyyskoulu-projektin projektipäällikkö

LinkedIn

Taustasi Nuorkauppakamarin jäsenenä?

”Olen Keskuspuisto Nuorkauppakamarin koejäsen ja aloittanut toiminnassa mukana ihan hiljattain, helmikuussa 2016.”

Miten itse päädyit Nuorkauppakamarin toimintaan ja projektipäälliköksi?

”Keskuspuiston Nuorkauppakamari Helsinki ry tuli minulle tutuksi valmennusopintojeni kautta vuonna 2013, ja vuodesta 2014 olen toiminut Nuorkauppakamarin jäsenten valmentajapankin valmentajana. Tästä heräsi syvempi kiinnostus Nuorkauppakamaria kohtaan ja tänä vuonna minulla oli mahdollisuus hakea koejäsenyyttä. Kamaritoiminnan yrittäjyyskoulu 2016 -projektipäälliköksi päädyin siksi, että olen toiminut yrittäjänä ja tuli sellainen vahva olo, että voin antaa jotain hyvää yrittäjyyskoulun kautta heille, jotka pohtivat ja suunnittelevat yrittäjyyttä sekä toki oppia samalla itsekin lisää yrittäjyydestä, projektijohtamisesta ja verkostoitua.”

Kerrotko lyhyesti projektista?

”Yrittäjyyskoulu on intensiivinen ja sparraava koulutus yrittäjiksi tahtoville tai yrittäjyyttä suunnitteleville. Koulutukseen osallistujat ovat joko harkitsemassa tai haaveilevat yrittäjäksi ryhtymisestä, mutta riittävää tietoa tai uskallusta ei ole ollut lopullisen yrittäjyyspäätöksen tekemiseen. Kurssikokonaisuus käsittelee yrittäjyyttä innostavassa ja positiivisessa hengessä. Kurssikokonaisuuden tavoite on, että osallistuja saa tarvittavaa tietoa ja mahdollisuuden verkostoitua sekä pystyy tekemään harkitun ja hyvin valmistellun päätöksen omasta yrittäjyydestään nyt tai myöhemmin. Lisäksi jokainen kurssille osallistuja saa kokeneen yrittäjämentorin tuekseen. Kurssin osallistujat saavat kurssitodistuksen, jota voi käyttää starttirahaan vaadittavan yrittäjyyskoulutuksen suorittamisen osoittamiseksi.”

Mitä projektin avulla tavoitellaan ja miten se vaikuttaa (positiivisesti) ympäröivään yhteiskuntaan?

”Projektin kautta tavoitellaan uusien yritysten syntymistä Suomeen ja näin ollen uusia innostavia työpaikkoja sekä mahdollisuutta myös palkata yritykseen työntekijöitä eli synnyttää lisää työpaikkoja. Vuonna 2015 yrittäjyyskoulusta syntyi 15 uutta työpaikkaa hinnalla, joka oli alle 100 €/työpaikka eli projekti oli 50–1500 kertaa tehokkaampi verrattaessa valtion ja yhteiskunnan toteuttamiin toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi.  Nämä uudet yritykset maksavat myös veroja ja palkkoja sekä ostavat palveluita toisilta yrityksiltä. Luonnollisesti kasvun myötä yritykset luovat entisestään lisää uusia työpaikkoja. Aiemmasta projektikokemuksesta voidaan sanoa, että se on luonut merkittävää lisäarvoa suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen kansantaloudelle.”

Miten olet hyötynyt Nuorakauppakamarin vapaaehtoistoiminnasta?

”Nuorkauppakamarilla on todella aktiivinen ja innostava ote, paljon mielenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia, joissa voi perehtyä lisää omiin mielenkiinnon kohtiin tai ihan uusiin alueisiin ja haastaa itseään oppimaan uutta. Olen ollut jo yhdessä koulutuksessa mukana nimeltään Tilannejohtaminen/Situational Leadership, joka toi uutta näkökulmaa johtamiseen. Lisäksi olen tavannut eri projektien kautta mielenkiintoisia uusia tuttavuuksia sekä verkostoitunut.”


Pop up Helsinki

Juha Pihkakoski

Juha Pihkakoski, Pop up Helsinki -projektin projektipäällikkö

LinkedIn

Taustasi Nuorkauppakamarin jäsenenä?

”Olen liittynyt koejäseneksi Aurajoen Nuorkauppakamariin vuoden 2015 alussa, ja vaihtanut paikkakuntavaihdoksen johdosta myös kamaria Keskuspuiston Nuorkauppakamariin jäsenvalinnan jälkeen.”

Miten itse päädyit Nuorkauppakamarin toimintaan ja projektipäälliköksi?

”Toimintaan lähdin mukaan nykyisen yhtiökumppanini suosituksesta. Olen aikaisemminkin toiminut aktiivisena myös voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, joten kamaritoiminta oli hyvä jatkumo opiskelujen jälkeiseen yhdistystyhjiöön.”

Lyhyt kuvaus projektista?PopUpHelsinki-materials

”Pop up Helsinki on Keskuspuiston Nuorkauppakamarin voittoa tavoittelematon projekti, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen yrittäjille ensimmäinen kokeilu fyysisen liiketilan eli kivijalkakaupan tai sen osan ylläpitämisestä. Konsepti on lähtöisin Turusta, jossa Turun Nuorkauppakamari on ensimmäisenä lanseerannut ja testannut konseptia. Onnistuneita toteutuksia on sen jälkeen tehty Turun lisäksi myös Salossa ja Hämeenlinnassa.”

Mitä projektin avulla tavoitellaan ja miten se vaikuttaa (positiivisesti) ympäröivään yhteiskuntaan?

”Se mahdollistaa yrittäjälle riskittömän tavan päästä testaamaan oman liikeideansa toimivuutta myymäläympäristössä. Yrittäjille tuodun hyödyn lisäksi se mahdollistaa kauppakeskukselle tai liiketilanomistajalle mahdollisuuden saada uusia vuokralaisia tyhjillään oleviin liiketiloihin. Kävijöille Pop up -konsepti mahdollistaa uusien trendien ja kauppojen kokemisen sekä tarjoaa tilaisuuden ainutlaatuisille myymäläelämyksille.”

Miten olet hyötynyt Nuorakauppakamarin vapaaehtoistoiminnasta?

”Omat hyötyni kamaritoiminnasta ovat keskittyneet verkostoitumiseen, uusien tuttavuuksien löytämiseen sekä siinä samassa myös liiketoiminta on edistynyt. Nuorkauppakamariverkosto mahdollistaa myös kansallisella ja kansainvälisellä mittakaavalla helpon verkostoitumisen – olipa kyse sitten uusien ystävyyksien löytämisestä tai liike-elämän kehittämisestä. Lisäksi jopa tuntemattomien Nuorkauppakamaritoimijoiden kanssa juttu lähtee ketterästi käyntiin, kun on yhdistävä tekijä.”

Missä muissa Nuorkauppakamarin tapahtumissa/projekteissa olet mukana ja mitä ne ovat sinulle tarjonneet?

”Tällä hetkellä en ole mukana jatkuvissa projekteissa Pop up Helsinki -projektin lisäksi aikarajoitteista johtuen. Aikaisemmin olen Aurajoen Nuorkauppakamarissa vetänyt viestintä- ja markkinointitiimejä sekä Turun alueella Tuottava idea -kilpailussa että kamarin omassa Puheenjohtajan kesäpäivä -tapahtumassa.”