Yrittäjän elinehtoja ovat verkostoituminen sekä jatkuva kouluttautuminen. Nuorkauppakamari tarjoaa molempia.

Nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari on kansainvälinen, alle 40-vuotiaiden jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Nuorkauppakamari rohkaisee ja tukee jäseniään kestävään johtajuuteen, yhteiskuntavastuun huomioimiseen ja kansainvälisen verkoston luomiseen. Toiminta perustuu miltei täysin jäsenten palkattomaan vapaaehtoistoimintaan ja verkoston kautta hankittujen yhteistyökumppaneiden avustukseen.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Varsinaisia jäseniä n. 2500 ja yhdessä alumnien kanssa n. 5000. Kyseessä ei ole vain perisuomalainen, kansallinen järjestö, vaan globaalisti 115 maassa toimiva yli 200 000 jäsentä yhdistävä verkosto. Nuorkauppakamarin tarjoamia mahdollisuuksia on siis tuhansittain! Kamarilaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin projekteihin, joiden avulla pyritään positiivisesti vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi laaja kamariverkosto mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen ja säännölliset koulutukset kehittävät kamarilaisten johtamis-, esiintymis- ja puhetaitoja. Osallistuminen näihin aktiviteetteihin on pääsääntöisesti ilmaista kaikille kamarilaisille. Toisin sanoen Nuorkauppakamarin jäsenet ovat aktiivisia vapaaehtoistoimijoita, jotka jakavat omaa tietämystään muille ja samalla kartoittavat omia tietojaan ja taitojaan mahtavien kokemusten kautta.

Ainutlaatuista on myös Nuorkauppakamarin mahdollistama ”kamariura”. Jäsenille on tarjolla useita paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä virkoja, joiden kautta itse kukin voi käytännön kautta oppia puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, markkinoijana, rahastonhoitajana tai vaikka sihteerinä toimimisesta. Myös projekteissa jäsenistöä kehotetaan valitsemaan roolinsa omalta epämukavuusalueeltaan: markkinointiekspertti sysättäisiin mieluusti esimerkiksi viestintävastaavaksi. Jokaista virkaa voi lisäksi hoitaa ainoastaan kerran ja silloinkin ainoastaan vuoden ajan. Näin varmistetaan, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus havitella haluamiaan virkoja ja luoda itselleen mahdollisimman värikäs kamariura.

Keskuspuiston Nuorkauppakamari – arvoina kansainvälisyys, yrittäjyys ja rento tekemisen meininki

Tarkemman kuvan aikaansaamiseksi on hyvä kuvailla tarkemmin yhtä kamaria ja sen toimintaa. Allekirjoittanut on tällä hetkellä Keskuspuiston Nuorkauppakamarin koejäsen, joten tästä kamarista on helppo kertoa enemmän omakohtaisen kokemuksen kautta.

jci_kepu_rgbKeskuspuiston Nuorkauppakamarin keskeisiin – sekä muista kamareista erottaviin – arvoihin kuuluvat yrittäjämyönteisyys ja kansainvälisyys. Keskuspuiston jäsenistö on vahvasti yrittäjätaustaista ja projekteihin pyritään usein sisällyttämään kansainvälisiä piirteitä. Tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on twinning-toiminta, jonka kautta kamarilaiset tutustuvat kamaritoimintaan ja -jäsenistöön eri maissa.

Ahkera vapaaehtoistyö vaatii taustalleen tietenkin myös hauskanpitoa! Projekteihin, tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen on mahtavaa ajanvietettä, mutta ne kruunataan Keskuspuiston kamarissa rennolla juhlinnalla. Tärkeimmät vuosittaiset juhlat ovat Keskuspuiston syntymäpäivät 18.3Wappumatineasyksyiset rapujuhlat ja joulukuun vuosijuhla.

Koejäsenyys apuna aktiivisen vapaaehtoistoiminnan luomisessa

Kamarin jäsenyys aloitetaan koejäsenyydellä, jonka avulla mitataan jäsenehdokkaiden aktiivisuutta, sitoutumista ja kyvykkyyttä toimia osana ryhmää. Keskuspuiston Nuorkauppakamarin koejäsenten tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  1. Start-koulutukseen osallistuminen
  2. Kamarin projektiin osallistuminen ja siinä vaikuttaminen
  3. Esittelyn kirjoittaminen kamarin lehteen
  4. Kuukausitapahtumaan osallistuminen
  5. Alueelliseen tai kansalliseen kokoukseen osallistuminen

Koejäsenyys tuo tekee vapaaehtoistoiminnasta astetta kiinnostavampaa. Jäsenen tulee todella tehdä töitä päästäkseen osaksi tätä vapaaehtoisorganisaatiota ja näin varmistetaan, että jäsenistöön hyväksyttävät henkilöt ovat valmiita aktiivisesti vaikuttamaan yhteiskuntaan.

”Kasvuun inspiroiva yhteisö, jossa voit oppia”

On tietysti tärkeää luoda toiminnan taakse selvä strategia, jolla Keskuspuiston kamaria viedään eteenpäin. Vuonna 2015 asetettu kolmivuotinen strategia kuvaa hyvin Keskuspuiston arvoja, visiota ja missiota.

Vuosien 2016-2018 aikana Keskuspuiston Nuorkauppakamarin keskeisiin tehtäviin kuuluvat jäsenistön kehittymishaluun vastaaminen, kannustavan kulttuurin juurruttaminen ja paikallinen vaikuttaminen. Kamaritoiminnan mielekkyyden kannalta tärkeätä on kerätä mahdollisimman laaja aktiivisten jäsenten joukko sekä juurruttaa koejäsenet heti osaksi aktiivista toimintaa. Kun näissä asioissa onnistutaan vuonna 2016, siirrytään seuraavana vuonna hyvän kamarihengen vaalimiseen. Kehittymishaluiselle jäsenistölle annetaan tunnustusta hyvästä työstä kiittämällä ja palkitsemalla. Näin vapaaehtoistoiminnasta tehdään mahdollisimman antoisaa.

High Tide
Ahkera kamarilaistoiminta palkitaan!

Vuosien 2016 ja 2017 jälkeen Keskuspuiston Nuorkauppakamarilla tulee olemaan kehittymishaluinen jäsenistö ja kannustava, kiitosta jakava kulttuuri – vahva perusta kamarille, joka kykenee vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan! Strategian avulla ei varsinaisesti keksitä pyörää uudelleen, vaan pyritään ennemminkin vahvistamaan kamarilta jo löytyviä piirteitä. Keskuspuiston jäsenistön väliltä löytyy jo esimerkiksi hyvä, lämmin ja kannustava kulttuuri – strategian kautta halutaan varmistaa sen pysyvyys ja juurtuminen.

Senaattorit jäsenten mentoreina

Kirsikkana kakun päällä Nuorkauppakamarin toimintaa ja jäsenistöä tukevat kokeneet senaattorit. Senaattorit ovat kamaritoiminnan ”ikärajan” ylittäneitä konkareita, joiden neuvot ja avustukset ovat jäsenistölle kullanarvoisia. He toimivat kamarin taustavoimissa, valmiina tuomaan esille oman mielipiteensä jäsenistöä askarruttaviin kysymyksiin ja ongelmiin. He osallistuvat satunnaisesti kokouksiin sekä neuvovat kamarin hallitusta oikeaan suuntaan kiperissä tilanteissa.

Viimeisimpänä tempauksena Keskuspuiston Nuorkauppakamari on pyöräyttänyt käyntiin Senaattoreiden Mentorointi -ohjelman. Ohjelman kautta jäsenistön käytettäväksi annetaan roppakaupalla mm. business-osaamista, johtamis-, itsensä kehittämis- ja yrittäjyystaitoja. Mukana on laaja kattaus tietoa, kokemusta sekä näkemystä ja ajatuksia usealta eri alalta. Yli 20. senaattorin joukko mentoroi nuorempia jäseniä työuran kehityksessä tai esimerkiksi yrityksen kehityksen edistämiseksi.

Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.

– Suomen Nuorkauppakamarit