Suomalaisten opiskelijoiden ammatti- ja opiskeluvalmennusyhdistys Tie Harvardiin ry on ottanut toimintanimekseen Studentti. Muutoksen taustalla on pyrkimys selkeyttää brändiä, saavuttaa suurempi lukijakunta osuvamman nimen kautta sekä luoda blogista yhä käyttäjäystävällisempi.

Studentti viestii yhdistyksen keskeisestä tavoitteesta tehdä opiskelusta helpommin lähestyttävää ja kannustavampaa. Vaikka Harvard-teema onkin ollut perusteltavissa kunnianhimoisena tulevaisuuden uratavoitteena, kuvaa Studentti paremmin laaja-alaisempaa ja multidisiplinäärisempää näkökulmaa opiskeluun. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan jakaa hyödyllisiä oppaita blogissamme, vaan haluamme myös auttaa nuoria opiskelijoita mentoroinnin ja workshoppien avulla. Viestimme on selkeä: oppimisen kautta jokainen voi itselleen ominaisella tavalla menestyä elämässään.

Nimenmuutoksen taustalla on myös laajempi tarve yhdistyksen identiteetin, mission ja vision kirkastamiselle. Koemme keskeisiksi arvoiksemme monialaisuuden, ahkeruuden, päättäväisyyden, periksiantamattomuuden ja yritteliäisyyden. Visiomme tulevaisuudesta perustuu elinikäiseen oppimiseen, monipuoliseen opiskelumenetelmien hyödyntämiseen ja vertaisten kesken oivaltamiseen.

Yhdistys jatkaa erilaisten opiskeluun, uravalintaan ja ammatillisen identiteetin rakentamiseen liittyvien aineistojen julkaisua uudistetuilla verkkosivuillamme studentti.fi, jonka kautta pyrimme solmimaan yhteistyösopimuksia ja kumppanuuksia myös muiden opintoalan keskeisten suomalaisten – miksei myöhemmin myös kansainvälistenkin – toimijoiden kanssa.

"Parhaat opiskelutekniikat | Työelämän menestysreseptit"

"Opiskele ja menesty"

“Opiskele ja menesty” nousee muutosten myötä yhä keskeisemmäksi tunnuslauseeksemme. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!